INTRODUCTIE

De gezondheid van kalveren in de eerste drie levensmaanden is gebaseerd op passieve immuniteit, die zij bereiken door biest in te nemen. De kwaliteit van biest kan echter sterk variëren, en dat geldt ook voor de hoeveelheid biest die een kalf nodig heeft. De kwaliteit van de biest kan met een refractometer worden gemeten aan de hand van een druppel melk. 200 mg Immunoglobulinen op de eerste dag maken het kalf een stuk sterker tijdens de dagen van passieve immuniteit (eerste 3 maanden). Door Immunoglobulinen in de biest te meten weet men hoeveel liter biest een kalf de eerste dag nodig heeft.


Filmpje 'Biest: management in de praktijk' van ILVO, klik hier.

Een uitgekiend colostrumbeheer biedt zowel melkveehouders als rundvleesproducenten het voordeel van een lagere kalversterfte en een lager antibioticagebruik. De aanbevelingen voor een passend beheer zijn als volgt:

  1. melk de koe binnen een uur na de geboorte,
  2. geef het kalf ten minste 2 liter biest binnen 2 uur na de geboorte. De totale hoeveelheid biest hangt af van de kwaliteit (controleer de kwaliteit (hoeveelheid antilichamen) van de biest met een refractometer) en het gewicht van het kalf,
  3. geef bij voorkeur biest van de moeder van het kalf om kruisbesmetting te voorkomen,
  4. plaats ongebruikte verse biest binnen twee uur in de koelkast (maximaal 4°C) of in de vriezer als u het langer wilt bewaren. Dit is belangrijk om bacteriegroei te voorkomen.

De grootste uitdaging bij de uitvoering van dit plan is de bewustmaking van hoe verschillend de kwaliteit van biest kan zijn. Factoren als tijdstip van melken, ras, productieniveau van de koe, pariteit, droogte of seizoen, hebben allemaal invloed op de kwaliteit. Een product dat onderhevig is aan zoveel factoren kan niet van uniforme kwaliteit zijn!

Goed biestmanagement legt de basis voor een gezond leven!

IMPACT OP BEDRIJFSPRESTATIES

Socio-economische veerkracht: minder sterfte, minder veterinaire kosten
Diergezondheid en dierenwelzijn: minder sterfte, minder antibiotica nodig
Productie-efficiëntie en vleeskwaliteit: verhoogde dagelijkse groei van de kalveren
Klimaat en duurzaamheid: een betere groei resulteert in een optimale jongvee opfok, wat leidt tot een lagere CHvan het kalf.